كارخانه‌ی افشار

كارخانه‌ی افشار

كارخانه‌ی افشار تاسيس: ۱۳۴۰ خورشیدی مكان: یزد، شمال غربي شهرستان يزد، در محدوده‌ پيراموني و ناحیه‌ صنعتي شهر موسسان: محمد صادق افشار معمار: ناشناس وضعيت فعلي: تقریبا در حال فعالیت

كارخانه‌ی یزدباف

كارخانه‌ی یزدباف

كارخانه‌ی یزدباف تاسيس: ۱۳۳۸ خورشیدی مكان: یزد، شمال غربي شهرستان يزد، در محدوده‌ پيراموني و ناحیه‌ صنعتي شهر موسسان: حاج ميرزا محمدتقي رسوليان معمار: ناشناس وضعيت فعلي: در حال فعالیت

كارخانه‌ی دستبافان یزد

كارخانه‌ی دستبافان یزد

كارخانه‌ی دستبافان یزد تاسيس: ۱۳۳۵ یا ۱۳۳۹ خورشیدی مكان: یزد، شمال شرقي شهرستان يزد، در محله‌ قديمي «سرچم» و در مجاورت محله‌ «فهادان» موسسان: بنگاه مهندسيِ سازمان برنامه معمار: ناشناس وضعيت فعلي: به دو مدرسه به نام «امام حسين» تبدیل شده است

كارخانه‌ی جَنوب

كارخانه‌ی جَنوب

كارخانه‌ی جَنوب تاسيس: ۱۳۳۰ خورشیدی مكان: یزد، جنوب شرقی شهرستان يزد، حد فاصل محلات «مهدي آباد» و «نعيم آباد» موسسان: رضا صراف زاده‌ يزدي معمار: استاد علي اكبر مجيبيان وضعيت فعلي: پابرجا

كارخانه‌ی آقا

كارخانه‌ی آقا

كارخانه‌ی آقا تاسيس: ۱۳۲۷ خورشیدی مكان: یزد، شمال غربي شهرستان یزد، در محله اي موسوم به «كنسويه» موسسان: استاد غلام صنعتی معمار: ناشناس وضعيت فعلي: پابرجا

كارخانه‌ی سعادت نساجان

كارخانه‌ی سعادت نساجان

كارخانه‌ی سعادت نساجان تاسيس: ۱۳۱۳ خورشیدی، لیکن در حدود سال ۱۳۲۶ خورشیدی به بهره برداری رسید مكان: یزد، شمال شرقي شهرستان يزد، در محله‌ قديمي «سرچم» و در مجاورت محله‌ «فهادان» موسسان: استاد غلام صنعتی معماران: استاد محمد ابراهيم رمضانخانی، استاد رضا رمضانخاني، استاد غلامرضا كوچه سري و استاد علی اکبر خرمي وضعيت فعلي: تقريبا […]

كارخانه‌ی درخشان و هراتی

كارخانه‌ی درخشان و هراتی

كارخانه‌ی درخشان و هراتی تاسيس: كارخانه‌ی درخشان ۱۳۱۲ خورشیدی و كارخانه‌ی هراتي ۱۳۱۴ خورشیدی مكان: یزد، بخش شرقي شهرستان يزد، بخش تحتاني محله‌ زرتشتی‌های قديم موسسان: حسينعلي هراتي با شراكت يكی از زردشتيان سرمايه دار به نام بهرام و برادران معماران: استاد رضا باهوش مهدي آبادي و استاد حاجي علي اكبر آخوند وضعيت فعلي: تقريبا […]

Eghbal Factory

كارخانه‌ی اقبال

كارخانه‌ی اقبال تاسيس: ۱۳۰۳ خورشیدی مكان: یزد، محدوده ی‌ مركزي شهرستان يزد، شمال محله‌ «خرمشاه» و غرب محله‌ «سر دو راه» موسسان: عده ای از تجار معتبر يزد معماران: استاد عباس پور خبازيان، استاد محمد مجيبيان، استاد محمد ابراهيم رمضانخاني، استاد علي اكبر خرمي، استاد حسن خرمشاهي و استاد محمد صادقيه وضعيت فعلي: تبدیل به […]

كارخانه‌ی کاغذ اصفهان

كارخانه‌ی کاغذ اصفهان تاسيس : ۱۳۱۵ خورشیدی مكان : اصفهان. خیابان دستگرد موسس : اكبر مسعود، حسن سلطاني، جواد كسايي، زين‌العابدين امين، محمد شيخ‌زاده، اتفاقيه، افضل ، مارتين عيساییان و… معمار: ناشناس وضعيت فعلي : تخریب شده است

كارخانه‌ی کبریتِ تبریزی

كارخانه‌ی کبریتِ تبریزی

كارخانه‌ی کبریتِ تبریزی تاسيس : ۱۳۱۳ خورشیدی مكان : اصفهان. ابتداي خيابان فروغي موسس : حاج ابوالقاسم تبریزی معمار: ناشناس وضعيت فعلي : کاملا تخریب و به بافتِ مسکونی تبدیل شده است.