كارخانه‌ی کاغذ اصفهان

كارخانه‌ی کاغذ اصفهان تاسيس : ۱۳۱۵ خورشیدی مكان : اصفهان. خیابان دستگرد موسس : اكبر مسعود، حسن سلطاني، جواد كسايي، زين‌العابدين امين، محمد شيخ‌زاده، اتفاقيه، افضل ، مارتين عيساییان و… معمار: ناشناس وضعيت فعلي : تخریب شده است

كارخانه‌ی کبریتِ تبریزی

كارخانه‌ی کبریتِ تبریزی

كارخانه‌ی کبریتِ تبریزی تاسيس : ۱۳۱۳ خورشیدی مكان : اصفهان. ابتداي خيابان فروغي موسس : حاج ابوالقاسم تبریزی معمار: ناشناس وضعيت فعلي : کاملا تخریب و به بافتِ مسکونی تبدیل شده است.

كارخانه‌ی سیلوی بهارستان

كارخانه‌ی سیلوی بهارستان

كارخانه‌ی سیلوی بهارستان تاسيس : ۱۳۵۴ خورشیدی مكان : اصفهان. غربِ شهرِ جدیدِ بهارستان. کنارِ بزرگ‌راهِ اصفهان-شیراز موسس : مالکیت دولتی معمار: ناشناس وضعيت فعلي : در حال فعالیت

كارخانه‌ی سیلوی اصفهان

كارخانه‌ی سیلوی اصفهان

كارخانه‌ی سیلوی اصفهان تاسيس : ۱۳۱۸ خورشیدی   مكان : اصفهان. کنارِ قبرستانِ تاریخیِ تخت‌فولاد     موسس : مالکیت دولتی معمار: ناشناس وضعيت فعلي : در حال فعالیت

كارخانه‌ی ذوب‌آهن اصفهان

كارخانه‌ی ذوب‌آهن اصفهان

كارخانه‌ی ذوب‌آهن اصفهان تاسيس : ۱۳۵۱ خورشیدی مكان : کیلومترِ ۴۵ جاده‌ی اصفهان-شهرکرد   موسس : مالکیت دولتی معمار: ناشناس وضعيت فعلي : در حال فعالیت

كارخانه‌ی پلار

كارخانه‌ی پلار تاسيس : ۱۳۳۱ خورشیدی مكان : اصفهان. خیابان چهارباغ پایین. پاساژ سلطانی موسس : فضل‌الله رهنما معمار: اتوماکس شونمان وضعيت فعلي : در حال فعالیت

كارخانه‌ی سیمان اصفهان

كارخانه‌ی سیمان اصفهان

كارخانه‌ی سیمان اصفهان تاسيس : ۱۳۳۴ خورشیدی مكان : اصفهان. شهر ابريشم موسسان : علی و حسین همدانیان معمار: ناشناس وضعيت فعلي : در حال فعالیت

كارخانه‌ی قند نقش‌جهان

كارخانه‌ی قند نقش‌جهان

كارخانه‌ی قند نقش‌جهان تاسيس : ۱۳۴۵ خورشیدی مكان : کیلومترِ ۴۰ جاده‌ی اصفهان- مبارکه موسسان : علی و حسین همدانیان معمار: ناشناس وضعيت فعلي : در حال فعالیت

كارخانه‌ی قند اصفهان

كارخانه‌ی قند اصفهان

كارخانه‌ی قند اصفهان تاسيس : ۱۳۴۰ خورشیدی مكان : اصفهان. انتهاي بلوار ارغوانيه و ابتداي جاده‌ی خوراسگان موسس : آقاخان بختيار ، كوروس ، سلطان مراد بختيار ، تيمور بختيار و عده‌اي ديگر معمار: ناشناس وضعيت فعلي : در حال فعالیت

كارخانه‌ی برق اصفهان

كارخانه‌ی برق اصفهان

كارخانه‌ی برق اصفهان تاسيس : ۱۳۲۴ خورشیدی مكان : اصفهان. جنوب غربی سی‌وسه پل. در محلِ باغ صفوی «توشمال باشي». موسس : عطاء‌الملک دهش معمار: ناشناس وضعيت فعلي : در حال فعالیت