_

درباره ما

«شرکت مهندسی معمارخانۀ باغ شهر» از سال 1388 با شناسۀ ملی 10260549864 با هدف فعالیت در زمینۀ طراحی و اجرای ساختمان و نظارت بر فرایند انجام آن و همچنین انجام پروژه‌های تحقیقاتی فعالیت خود را آغاز کرد.

در سال 1392، این شرکت در قالب شخصیت حقیقی، موفق به دریافت مجوز انتشارات معمارخانۀ باغ شهر (باغ نظر سابق) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید.

_

هیئت موسس

گروه هیئت موسس مرکز پژوهشی معمارخانه باغ شهر

گروه هنر و معماری

_

مأموریت کلی این گروه در قالب اهداف بلند مدت و کوتاه مدت، مطالعه و پژوهش در زمینۀ ارزش های معماری و شهرسازی سنتی و مدرن ایران، مستندنگاری نمونه های با ارزش برجای مانده از هر دوره و تلاش در راستای بهره گیری از تجارب و فنون جهانی است

گروه حفاظت و مرمت

_

مأموریت کلی این گروه در قالب اهداف بلند مدت و کوتاه مدت، مطالعه و پژوهش در زمینۀ ارزش ها و سنت های حفاظت و مرمت آثار و ابنیۀ تاریخی در ایران، مستندنگاری نمونه های با ارزش برجای مانده از هر دوره و تلاش در راستای بهره گیری از تجارب و فنون جهانی است

_

آمار ما

7هیئت علمی
13+طرح های پژوهشی
3همایش ها